β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
43 мл (86%)
Всего аромата
7 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
5
5.18
10
Пропиленгликоль (PG)
13
13.47
26
Глицерин (VG)
25
31.53
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание