β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Yo La Tango

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 200 мг
100% PG
0.45
0.47
1.5
Пропиленгликоль (PG)
4.05
4.2
13.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание