β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
21 мл (70%)
Всего аромата
9 мл (30%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
4.2
4.35
14
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание