β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry 🍓 One

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
86.5 мл (86.5%)
Всего аромата
13.5 мл (13.5%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
70% PG / 30% VG
3
3.31
3
Пропиленгликоль (PG)
54.4
56.37
54.4
Глицерин (VG)
29.1
36.7
29.1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание