β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Dona Glaseada

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
93.2 мл (93.2%)
Всего аромата
6.8 мл (6.8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
20.2
20.93
20.2
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание