β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
75 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
70.88 мл (94.5%)
Всего аромата
4.13 мл (5.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.5
4.66
6
Пропиленгликоль (PG)
28.88
29.92
38.5
Глицерин (VG)
37.5
47.29
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание