β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blue Chease

60 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
49.8 мл (83%)
Всего аромата
10.2 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
12
Пропиленгликоль (PG)
12.6
13.06
21
Глицерин (VG)
30
37.83
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание