β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cotton Radiola Este Joe

200 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
180 мл (90%)
Всего аромата
20 мл (10%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
6
6.22
3
Пропиленгликоль (PG)
24
24.87
12
Глицерин (VG)
150
189.15
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание