β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cotton Radiola Este Joe

200 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
180 мл (90%)
Всего аромата
20 мл (10%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
12
12.44
6
Пропиленгликоль (PG)
28
29.02
14
Глицерин (VG)
140
176.54
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание