β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

#57 Cocktail 1 DL

50 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
42.85 мл (85.7%)
Всего аромата
7.15 мл (14.3%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionGeorge
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1
1.04
2
Пропиленгликоль (PG)
6.85
7.1
13.7
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание