β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fromboise Cheese

120 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
109.8 мл (91.5%)
Всего аромата
10.2 мл (8.5%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
26.67
30.63
22.22
Пропиленгликоль (PG)
36.47
37.79
30.39
Глицерин (VG)
46.67
58.85
38.89
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание