β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Poundcake Banana

36000 мл
Крепость
2.1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
31140 мл (86.5%)
Всего аромата
4860 мл (13.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
756
783.44
2.1
Пропиленгликоль (PG)
5184
5372.18
14.4
Глицерин (VG)
25200
31777.2
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание