β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Poundcake Banana

60 мл
Крепость
2.1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
51.9 мл (86.5%)
Всего аромата
8.1 мл (13.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.26
1.31
2.1
Пропиленгликоль (PG)
8.64
8.95
14.4
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание