β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Kopi Lemon

100 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
78 мл (78%)
Всего аромата
22 мл (22%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
4
4.15
4
Пропиленгликоль (PG)
24
24.87
24
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание