β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Menthol Cig

60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
55.8 мл (93%)
Всего аромата
4.2 мл (7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
4
Пропиленгликоль (PG)
11.4
11.81
19
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание