β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Apple

110 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
90.75 мл (82.5%)
Всего аромата
19.25 мл (17.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
6.6
6.84
6
Пропиленгликоль (PG)
7.15
7.41
6.5
Глицерин (VG)
77
97.1
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание