β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Frosted Flakes

120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
106.68 мл (88.9%)
Всего аромата
13.32 мл (11.1%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
7.2
9.08
6
Пропиленгликоль (PG)
22.68
23.5
18.9
Глицерин (VG)
76.8
96.84
64
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание