β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

-Sugar Rush

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.5 мл (85%)
Всего аромата
1.5 мл (15%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
1.2
1.24
12
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание