β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
13.8 мл (92%)
Всего аромата
1.2 мл (8%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
1.8
2.07
12
Пропиленгликоль (PG)
5.4
5.6
36
Глицерин (VG)
6.6
8.32
44
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание