β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Fog

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8 мл (80%)
Всего аромата
2 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
0.7
0.73
7
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание