β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Grape Soooo Da

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
44 мл (88%)
Всего аромата
6 мл (12%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
3
Пропиленгликоль (PG)
7.5
7.77
15
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание