β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruit Candy

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
87 мл (87%)
Всего аромата
13 мл (13%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
16.67
19.14
16.67
Пропиленгликоль (PG)
8.67
8.98
8.67
Глицерин (VG)
61.67
77.76
61.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание