β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry strawberry

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.3 мл (91%)
Всего аромата
2.7 мл (9%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
5.4
5.6
18
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание