β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Morning Shine

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
26.1 мл (87%)
Всего аромата
3.9 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
8
Глицерин (VG)
2.7
3.4
9
Вода/Водка/PGA
21
19.7
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание