β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tabaco Mentolado

60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
53.3 мл (88.83%)
Всего аромата
6.7 мл (11.17%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
4
Пропиленгликоль (PG)
8.9
9.22
14.83
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание