β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Hot Tobacco

60 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
48.9 мл (81.5%)
Всего аромата
11.1 мл (18.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
5.4
5.6
9
Пропиленгликоль (PG)
7.5
7.77
12.5
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание