β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sweet Strawberry Cream

250 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
221.25 мл (88.5%)
Всего аромата
28.75 мл (11.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.75
3.89
1.5
Пропиленгликоль (PG)
42.5
44.04
17
Глицерин (VG)
175
220.68
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание