β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Berry Cream

250 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
237.5 мл (95%)
Всего аромата
12.5 мл (5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.75
3.89
1.5
Пропиленгликоль (PG)
58.75
60.88
23.5
Глицерин (VG)
175
220.68
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание