β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Яуркейк

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
11.7
12.12
39
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание