β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

subo barr salt

30 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
25.2 мл (84%)
Всего аромата
4.8 мл (16%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 150 мг
100% PG
3
3.11
10
Пропиленгликоль (PG)
7.2
7.46
24
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание