β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Smores Galore

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.2 мл (84%)
Всего аромата
4.8 мл (16%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% VG
1.25
1.58
4.17
Пропиленгликоль (PG)
4.2
4.35
14
Глицерин (VG)
19.75
24.9
65.83
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание