β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cream

60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
56.16 мл (93.6%)
Всего аромата
3.84 мл (6.4%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
6
Пропиленгликоль (PG)
13.56
14.05
22.6
Глицерин (VG)
39
49.18
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание