β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cream

60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
56.16 мл (93.6%)
Всего аромата
3.84 мл (6.4%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
6
Пропиленгликоль (PG)
16.56
17.16
27.6
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание