β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Simplicity Of Space

30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
28.2 мл (94%)
Всего аромата
1.8 мл (6%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
10.5
10.88
35
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание