β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
13.59 мл (90.6%)
Всего аромата
1.41 мл (9.4%)
grade5group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
35% PG / 65% VG
0.45
0.53
3
Пропиленгликоль (PG)
2.93
3.04
19.55
Глицерин (VG)
10.21
12.87
68.05
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание