β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Jake's Strawmerry (Saltnic)

10 мл
Крепость
7.5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
7.75 мл (77.5%)
Всего аромата
2.25 мл (22.5%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.75
0.78
7.5
Пропиленгликоль (PG)
2
2.07
20
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание