β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
85 мл (85%)
Всего аромата
15 мл (15%)
Настой
30 дней
grade5group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
5% PG / 95% VG
8.33
10.41
8.33
Пропиленгликоль (PG)
24.58
25.48
24.58
Глицерин (VG)
52.08
65.68
52.08
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание