β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

M France 2

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
23.85 мл (79.5%)
Всего аромата
6.15 мл (20.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.09
0.09
0.3
Пропиленгликоль (PG)
5.76
5.97
19.2
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание