β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Kreamy Berry

100 мл
Крепость
50 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
79.5 мл (79.5%)
Всего аромата
20.5 мл (20.5%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
20
20.73
20
Пропиленгликоль (PG)
9.5
9.84
9.5
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание