β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
90 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
65.7 мл (73%)
Всего аромата
24.3 мл (27%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
2.7
3.1
3
Пропиленгликоль (PG)
1.35
1.4
1.5
Глицерин (VG)
61.65
77.74
68.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание