β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruit Medley

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.18 мл (91.75%)
Всего аромата
0.83 мл (8.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% PG
0.42
0.43
4.17
Пропиленгликоль (PG)
1.76
1.82
17.58
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание