β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Bar D.O.D.

15 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
12.79 мл (85.25%)
Всего аромата
2.21 мл (14.75%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
10
Пропиленгликоль (PG)
0.79
0.82
5.25
Глицерин (VG)
10.5
13.24
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание