β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Grant's Custard Clone V2

15 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
13.58 мл (90.5%)
Всего аромата
1.43 мл (9.5%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
10
Пропиленгликоль (PG)
4.58
4.74
30.5
Глицерин (VG)
7.5
9.46
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание