β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

FrostMorning 60ml 2MG

60 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
51.6 мл (86%)
Всего аромата
8.4 мл (14%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionNico ajustada 2MG.
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
1.67
1.73
2.78
Пропиленгликоль (PG)
13.93
14.44
23.22
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание