β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cherry Bomb

30 мл
Крепость
35 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
26.49 мл (88.3%)
Всего аромата
3.51 мл (11.7%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
10.5
10.88
35
Пропиленгликоль (PG)
0.99
1.03
3.3
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание