β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bavarian Cream

25 мл
Крепость
40 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
22.25 мл (89%)
Всего аромата
2.75 мл (11%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
4
5.04
16
Пропиленгликоль (PG)
4.75
4.92
19
Глицерин (VG)
13.5
17.02
54
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание