β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruit Creme Gummy

240 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
225.6 мл (94%)
Всего аромата
14.4 мл (6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
7.2
8.27
3
Пропиленгликоль (PG)
30
31.09
12.5
Глицерин (VG)
188.4
237.57
78.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание