β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

31 Turkish Butter

30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
Настой
30 дней
grade2group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
6.9
7.15
23
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание