β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Vanilla Creme Tobacco

30 мл
Крепость
28 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
23.4 мл (78%)
Всего аромата
6.6 мл (22%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
8.4
8.7
28
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание