β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
28 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
23.94 мл (85.5%)
Всего аромата
4.06 мл (14.5%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.84
0.87
3
Пропиленгликоль (PG)
0.98
1.02
3.5
Глицерин (VG)
13.72
17.3
49
Вода/Водка/PGA
8.4
7.88
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание