β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
90.25 мл (90.25%)
Всего аромата
9.75 мл (9.75%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
17.25
17.88
17.25
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание