β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.49 мл (88.3%)
Всего аромата
3.51 мл (11.7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.05
1.09
3.5
Пропиленгликоль (PG)
4.44
4.6
14.8
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание