β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27.45 мл (91.5%)
Всего аромата
2.55 мл (8.5%)
Настой
45 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
9.75
10.1
32.5
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание